Αγγλικός Όρος
mathematical linguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (2003)
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μαθηματική γλωσσολογία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback