Αγγλικός Όρος
material implication
Πηγές
Cruse (2006)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθ' ύλην/υλική συνεπαγωγή (η)
Πηγή
Δήµητρα Λαζαρίδου-Χατζηγώγα

feedback