Αγγλικός Όρος
matching
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Evans (2007)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αντιστοίχιση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ισοτίμηση (η)
Όρος
ταίριασμα (το)

feedback