Αγγλικός Όρος
mass comparison
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μαζική σύγκριση (η)

feedback