Αγγλικός Όρος
mass communication
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μαζική επικοινωνία (η)

feedback