Αγγλικός Όρος
mass
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
μαζικός,-ή,-ό
Όρος
μετρήσιμος,-η,-ο
Όρος
μάζας

feedback