Αγγλικός Όρος
marking
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
χαρακτηρισμός (ο)
Όρος
μαρκάρισμα (το)

feedback