Αγγλικός Όρος
marker
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δείκτης (ο)
Πηγές
Crystal
McMahon
Ξυδόπουλος (2007)

feedback