Αγγλικός Όρος
marked vs unmarked
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
σημαδεμένος (έναντι ασημάδευτου) (ο)
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
χαρακτηρισμένος,-η,-ο vs αχαρακτήριστος,-η,-ο
Πηγή
Crystal (2003)

feedback