Αγγλικός Όρος
marked term (of opposition)
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμένος όρος της αντίθεσης (o)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback