Αγγλικός Όρος
marked periphery
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμένη/μαρκαρισμένη/σεσημασμένη περιφέρεια (η)

feedback