Αγγλικός Όρος
marked form
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμένος/μαρκαρισμένος/σεσημασμένος τύπος (ο)

feedback