Αγγλικός Όρος
marked
Πηγές
Carr (2008)
Fromkin (2011)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Cruse (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
χαρακτηρισμένος,-η,-ο,
Πηγές
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
μαρκαρισμένος,-η,-ο
Πηγές
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)
Ξυδόπουλος (2007)

feedback