Αγγλικός Όρος
major
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγές
Trask (1993)
Carr (2008)
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
κύριος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
κύριος,-α,-ο

feedback