Αγγλικός Όρος
main anaphor
Πηγή
Laure Gardelle, ‎Sandrine Sorlin (2015)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κυρίως αναφορικό (το)

feedback