Αγγλικός Όρος
magnetic disk
Πηγή
Marcel Danesi (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μαγνητικός δίσκος (o)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback