Αγγλικός Όρος
macrospeech act
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μακρο-γλωσσική πράξη (η)

feedback