Αγγλικός Όρος
aphonia
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αφωνία (η)
Πηγή
http://logotherapist.com.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%AD%CF%86%CE%B7%CE%B2%CE%BF%CE%B9/%CE%B4%CE%B5%CF%80-%CF%85/

feedback