Αγγλικός Όρος
Lyman’s Law
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νόμος του Λάιμαν (ο)

feedback