Αγγλικός Όρος
lumper
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αθροιστής (ο)

feedback