Αγγλικός Όρος
LSP lexicography
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικογραφία Γλώσσας για Συγκεκριμένους Σκοπούς (η)

feedback