Αγγλικός Όρος
LSP dictionary
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικό Γλώσσας για Συγκεκριμένους Σκοπούς (το)

feedback