Αγγλικός Όρος
lr parser
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συντακτικός αναλυτής LR (o)

feedback