Αγγλικός Όρος
lp rule / LP rule
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κανόνας ΓΠ (o)

feedback