Αγγλικός Όρος
loyalty (language)
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αφοσίωση (γλωσσική) (η)

feedback