Αγγλικός Όρος
loyal
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πιστός-ή-ό

feedback