Αγγλικός Όρος
lower category
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κατώτερη κατηγορία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback