Αγγλικός Όρος
logography
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογογραφία (η)

feedback