Αγγλικός Όρος
logographic writing
Πηγές
Fromkin (2011)
Fromkin et al. (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογογραφική γραφή (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback