Αγγλικός Όρος
l-marking
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικός χαρακτηρισμός (ο)

feedback