Αγγλικός Όρος
l-marking
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
Λεξικός χαρακτηρισμός (ο), λεξικό μαρκάρισμα (το)
Όρος
θεματικό μαρκάρισμα (το)
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback