Αγγλικός Όρος
l-marked
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικά χαρακτηρισμένος-η-ο / μαρκαρισμένος-η-ο

feedback