Αγγλικός Όρος
licensing
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
νομιμοποίηση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
εξουσιοδότηση (η)

feedback