Αγγλικός Όρος
license
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
εξουσιοδοτώ
Όρος
νομιμοποιώ
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback