Αγγλικός Όρος
anticipatory coarticulation
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (1997, 2002)
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
οπισθοχωρητική συνάρθρωση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
προληπτική συνάρθρωση (η)

feedback