Αγγλικός Όρος
anticipatory assimilation
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (1997, 2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
οπισθοχωρητική αφομοίωση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
προληπτική αφομοίωση (η)
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback