Αγγλικός Όρος
anticipatory / regressive assimilation
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οπισθοχωρητική / εμμένουσα αφομοίωση (η)

feedback