Αγγλικός Όρος
absolute adjectives
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απόλυτα επίθετα (τα)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback