Αγγλικός Όρος
anticipatory
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
οπισθοχωρητικός,-ή,-ό
Όρος
προληπτικός,-ή,-ό

feedback