Αγγλικός Όρος
absolute
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απόλυτος,-η,-ο
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback