Αγγλικός Όρος
Leibniz’s law
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νόμος του Λάιμπνιτς (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback