Αγγλικός Όρος
legal lexicography
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νομική λεξικογραφία (η)

feedback