Αγγλικός Όρος
learning by forgetting
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μάθηση μέσω λήθης (η)

feedback