Αγγλικός Όρος
lead
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθοδηγητική ένδειξη (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback