Αγγλικός Όρος
law of three syllables
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νόμος της τρισυλλαβίας (ο)

feedback