Αγγλικός Όρος
law of three morae
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νόμος των τριών μορών (ο)

feedback