Αγγλικός Όρος
latin alphabet
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λατινικό αλφάβητο (το)

feedback