Αγγλικός Όρος
laryngoscope
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λαρυγγοσκόπιο (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback