Αγγλικός Όρος
laryngo-phonatory reflex
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λαρυγγοφωνητικό αντανακλαστικό (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback