Αγγλικός Όρος
laryngography
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λαρυγγογραφία (η)

feedback